m Trọn Thưởng Đến 38% Cho Lần Chuyển Tiền Đầu Tin Tại Fb88
Hy đăng k thnh vin v thực hiện giao dịch gửi tiền đầu tin ngay hm nay tại nh ci Fb88 đnh gi nh ci fb88 để nhận 38% Thưởng Cho Mừng, ln đến Một Triệu 500 Trăm Đồng!

Thời gian v điều kiện giải thưởng
Chương trnh khuyến mi ny bắt đầu vo từ lc 00:00:00(GMT+8) ngy 01/07/2022, dnh cho Thnh Vin Việt Nam đăng k tiền tệ l VND, thành vin mới đăng ký tại Fb88 trong thng và chưa từng nḥn thưởng chương trình chào mừng.
Thnh Vin cần tiến hnh Chuyển Tiền với mức thấp nhất l 200 VND trong thời gian diễn ra khuyến mi.
Mỗi Thnh Vin chỉ được nhận tiền thưởng cho mừng ny duy nhất một lần trong một sản phẩm lựa chọn.V Dụ:
Chuyển quỹ vo ti khoản Club K l 200 VND
Nhận Thưởng 38% Khuyến Mi = 38% x 200 = 76 VND
Số Tiền Cược Yu Cầu = (200 + 76) x 15 = 4,140 VND
**Thnh Vin chỉ được chọn duy nhất MỘT(01) sản phẩm để nhận khuyến mi**
FB88 sẽ tiến hnh xem xt qu trnh đặt cược của Thnh Vin v trong trường hợp pht hiện c bất kỳ một hnh vi no lạm dụng tiền thưởng khuyến mi, chng ti c quyền hủy bỏ tất cả số tiền thắng cược v tiền khuyến mi đ nhận từ cc v cược vi phạm như đặt cược hai bn , cược cho , cược gấp thếp trong cng một trận/thị trường, đặt cược nhiều cho cng một kết quả trong cng một trận/thị trường. V cc cược ha, cược hủy , cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.65 (tương đương cho cc kiểu cược khc như Malay odd dưới 0.65; Indo odd dưới -1.53; v Dec odd dưới 1.65) sẽ khng được tnh vo tổng tiền đặt cược.
Cược tất cả (cược h́t số tiền gửi v tìn Khuyến mi) trong lần cược đầu tin sẽ khng hợp lệ. Tiền cược tối đa cho lần cược đầu tin sau khi nhận Khuyến mi phải thấp hơn hoặc bằng với số tiền gốc gửi vo. Cc ti khoản vi phạm sẽ bị tịch thu ton bộ tiền Khuyến mi cũng như cc khoản tiền thắng khc.
Trong vng 30 ngy nếu như tất cả tiền gửi v tiền thưởng khng trải qua t nhất một (01) vng cược th ton bộ số tiền thưởng sẽ bị hủy.
Nếu thnh vin tiến hnh giao dịch rt tiền trước khi hon thnh số vng cược yu cầu hoặc yu cầu huỷ khuyến mi trước khi hon thnh số vng cược yu cầu th ton bộ tiền thưởng v tiền thắng cược sẽ bị hủy.
Chương trnh ny khng thể p dụng cng lc với tất cả cc chương trnh khuyến mi khc.
Tất cả chương trnh Hon Trả Thnh Vin sẽ được nhận sau khi hon thnh cc vng cược yu cầu của khuyến mi tiền thưởng dnh cho thnh vin mới.
FB88.com c quyền ngưng chương trnh khuyến mi ny vo bất k thời gian no.
Xem thm nạp tiền vo fb88