Nhờ các người bạn thân thiết của ḿnh mà tôi biết thêm 1 tṛ chơi đánh bài mới, ấy là Poker. Nghe tiếng anh th́ chắc phổ biến anh em thấy c̣n xa lạ, chứ thực ra nó chính là tṛ x́ tố hiểu theo nghĩa...