ข้อมูลที่ดี ฉันจะลองเช่นกัน. ดาวน์โหลดวิดีโอและรูปภาพ ในขณะที่ใช้ตัวดาวน์โหลดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย งั้นฉันจะลองอันนี้